Prima ființă cu însușiri supranaturale care îl ajută pe Harap-Alb este:

Spânul

Calul

Sfânta Duminică

Fata Împaratului Roșu

2

Spânul este un personaj:

Negativ

Colectiv

Pozitiv

Complementar

2

La câte încercări este supus Harap-Alb de către Spân, după ce ajung la curtea Împăratului-Verde?

Trei încercări

Opt încercări

Două încercări

Patru încercări

3

Cine reprezintă antagonistul în „Povestea lui Harap-Alb”?

Spânul

Împaratul Roșu

Împaratul Verde

Calul

4

Personajele complementare din „Povestea lui Harap-Alb” sunt:

Albinele

Fetele Împaratului Roșu

Furnicile

Cei cinci monștri

1

În caracterizarea calului predomină o figură de stil. Ea este:

Personificarea

Repetiția

Comparația

Epitetul

2

În caracterizarea uriașilor predomină o figură de stil. Ea este:

Repetiția

Epitetul

Hiperbola

Enumerația

4

Tatăl lui Harap-Alb s-a deghizat în:

Lup

Urs

Cal

Vulpe

2

Spânul îl închide pe Harap-Alb în:

Fântână

Cămară

Beci

Pod

4

Numele lui Harap-Alb este dat de:

Spân

Tatăl său

Sfânta Duminică

Împăratul Verde

3

Monștrii care îl însoțesc pe erou sunt în număr de:

Opt

Doi

Patru

Cinci

2

Opera „Povestea lui Harap-Alb” este:

Nuvelă

Basm popular

Legendă

Basm cult

1

Calul era hrănit cu:

Jar

Fân

Iarbă

Ovăz

1

Autorul romanului „Ion” este:

Mihail Sadoveanu

George Călinescu

Ioan Slavici

Liviu Rebreanu

4

Personajele complementare din romanul „Ion” sunt:

Vasile Baciu și Ion

Florica și Ion

Ana și Florica

Ana și Ion

1

Protagonistul romanului „Ion” este:

Vasile Baciu

Ana

George Bulbuc

Ion

4

Primul roman publicat al lui Liviu Rebreanu este:

„Ion”

„Golanii”

„Pădurea spânzuraților”

„Răscoala”

3

Acțiunea romanului „Ion” se petrece:

În Bucovina

În Bistrița

La Cluj

În satul Pripas

2

Soția lui Ion se numește:

Margareta

Ana

Zenobia

Florica

1

Toma Bulbuc este tatăl:

Anei

Lui George

Lui Ion

Floricăi

3

Ion își dorea foarte mult:

Pamânturile Anei

Nu-și dorea nimic

Să facă pace cu Vasile Baciu

Iubirea Anei

2

Ion se însoară cu Ana fiindcă:

Iubea averea ei

Nu avea cu cine să se însoare

Era singura fată din sat

O iubea

3

Romanul „Ion” are:

Două părți

Patru părți

Trei părți

O singură parte

1

Romanul începe cu:

Expozițiunea

Punctul culminant

Desfășurarea acțiunii

Intriga

2

Ion dansează la horă cu:

Zenobia

Florica

Nu dansează, doar privește

Ana

1

Ion este ucis de George Bulbuc cu:

Sapa

Pistolul

Cuțitul

Toporul

2

Ion este înmormântat:

În grădină

În curtea bisericii

La cimitir

În câmp

3

Cum se sinucide Ana?

Se spânzură

Se împușcă

Înghite un ac

Se înjunghie

4

După moartea lui Ion, averea sa rămâne:

Bisericii

Mamei sale

Lui Vasile Baciu

Învățătorului Herdelea

2

Laura se căsătorește cu:

George Pintea

Alexandru Glanetasu

Simion Lungu

George Bulbuc

1

Tipul țăranului avar din romanul „Ion” este:

Simion Lungu

Ion

Vasile Baciu

George Bulbuc

2

Familia Herdelea avea:

Patru fete

Șase fete

Cinci fete

Două fete

3

La horă, Herdelea:

Dansează cu Zenobia

Nu dansează, doar privește

Dansează cu Florica

Dansează cu Roza Lang

4

Preotul Belciug era unul dintre:

Sărăntocii satului

Cerșetorii satului

Bogătanii satului

Bețivii satului

1

Cel care trebuia să se însoare cu Ana era:

George Bulbuc

Simion Lungu

Titu Herdelea

Ion

2

Acțiunea romanului „Enigma Otiliei” începe în anotimpul:

Iarna

Primăvara

Vara

Toamna

4

Pascalopol avea:

Șaizeci și cinci de ani

Șaizeci de ani

Cincizeci de ani

Patruzeci de ani

1

Otilia se căsătorește cu:

Stănică Rațiu

Pascalopol

Felix

Titi

3

Tipul avarului din „Enigma Otiliei” îl reprezintă:

Felix

Titi

Costache Giurgiuveanu

Stănică Rațiu

2

Aglae Țulea era sora:

Lui Titi

Lui Felix

Lui Stănică Rațiu

Lui Costache

1

Ce fac cei din „clanul” Țulea, când Felix intră în casa lui Giurgiuveanu:

Mănâncă

Vorbesc

Joacă table

Cântă

4

Descrierea casei lui Giurgiuveanu îl caracterizează ca fiind un om:

Descurcăreț

Avar

Generos

Sărac

2

Comicul este reprezentat de:

Pascalopol

Otilia

Costache Giurgiuveanu

Felix

1

Preocuparea Aglaei Țulea era:

Cântatul la pian

Jocul de șah

Jocul de table

Căpătuirea odraslelor

1

Fata bătrână din roman este:

Marina

Aglae

Lili

Aurica

2

Otilia reprezintă:

Lașitatea

Brutalitatea

Răutatea

Feminitatea

4

Cum îi spune Felix Otiliei că o iubește?

Îi scrie o scrisoare

Îi lasă un billet

Îi spune direct

Prin intermediul altcuiva

3

Aglae o vede pe Otilia ca fiind:

O nebună

O fata deșteaptă

O stricată

O bună cântareață

1

Unde pleacă Otilia cu Pascalopol?

La Paris

La Madrid

La Sibiu

La Roma

2

Aurica se plimba:

Pe Calea Victoriei

Prin parc

Pe stradă

Prin gradină

3

Ce devine Felix spre sfârșitul romanului?

Doctor

Pictor

Avocat

Psiholog

4

Când Felix primește scrisoarea de la Otilia din Paris, acesta este stăpânit de o stare de:

Fericire

Bucurie

Tristețe

Melancolie

1

Felix îi lasa Otiliei scrisoarea:

Pe scaun

Pe pian

Pe masă

Pe pat

2

Olimpia era __________ Aglaei:

Mama

Verișoara

Sora

Fiica

3

Otilia Mărculescu cânta cu pricepere la:

Flaut

Pian

Chitară

Vioară

2

Personajul principal al operei „La țigănci” este:

Gavrilescu

Hildegard

Colonelul Lawrence

Grecoaica

1

Acțiunea nuvelei „La țigănci” este plasată:

Într-un vagon

În mediul rural

În Iași

În Bucureștiul de altădată

2

Gavrilescu era profesor de:

Română

Vioară

Pian

Matematică

1

Opera „La țigănci” este scrisă de:

Liviu Rebreanu

Marin Preda

Mircea Eliade

Ioan Slavici

2

Opera „La țigănci” este:

Nuvelă fantastică

Nuvelă istorică

Schiță

Roman

1

Opera „La țigănci” este alcatuită din:

Șase capitole

Șapte capitole

Zece capitole

Opt capitole

3

Leșinul lui Gavrilescu este provocat de:

Căldură

Foame

Frig

Frică

1

Hanul din opera „Hanu Ancuței” arăta:

Ca o cetate

Ca un palat

Ca o biserică

Ca o casă dărăpănată

2

Personajul care ascultă și reține toate povestirile este:

Călugărul Gherman

Ancuța

Vodă

Zaharie Fântânarul

4

A treia povestire se numește:

Balaurul

Haralambie

Fântana dintre plopi

Cealaltă Ancuță

2

Naratorul povestirii „Negustor Lipscan” este:

Zaharie Fântânarul

Costandin Moțoc

Neculai Isac

Damian Cristișor

3

Tema povestirii „Fântâna dintre plopi” este o temă:

De aventură

Comică

Erotică

De călătorie

1

Moș Leonte din „Balaurul” era:

Zodier

Calugăr

Coropcar

Fântânar

2

Călugărul Gherman din „Haralambie” era de la:

Iași

București

Călimănești

Durău

1

Costandin Moțoc își începe povestea:

Cântând o doină de haiducie

Cântând un cântec de jale

Mâncând

Cântând un cântec de dor

3

Haiducul Haralambie este ucis de Gheorghe Leondari care era:

Un prieten bun

Vărul lui

Tatăl lui

Fratele lui

2

Todiriță Catană este închis la Golia, în:

Pod

Turn

Fântână

Beci

3

În „Județ al sărmanilor” cel care este ucis este:

Radu Chiorul

Răducanu

Răducu Chiorul

Răducanu Chiorul

3

Întâlnim elemente de fantastic în povestirea:

Fântâna dintre plopi

Haralambie

Zaharie Fântânarul

Balaurul

1

Calugărului Gherman îi este alăturat un simbol. Acesta este:

Cumpăna

Biserica

Felinarul

Fântâna

4

„Hanu Ancuței” cuprinde:

Zece povestiri

Șase povestiri

Nouă povestiri

Patru povestiri

2

Hanul se afla:

La o intersecție de drumuri

La periferie

În oraș

Într-un sat

3

Șeful șatrei de țigani din „Fântâna dintre plopi” se numește:

Lupei

Hasanache

Neculai Isac

alt răspuns

1

Personajul principal din opera „Haralambie” este:

Haralambie

Comisul Ioniță

Calugărul Gherman

Vodă Ipsilant

3

Tema operei „Balta Albă” este:

Viața socială

Dragostea față de țară

Iubirea

Lupta pentru apărare

1

Personajul principal era un:

Pictor

Medic

Zugrav

Cântăreț

4

Personajul principal era de naționalitate:

Română

Americană

Franceză

Germană

2

Acesta călătorește cu vaporul pe:

Dunăre

Fluviul Nil

Oceanul Atlantic

Marea Neagră

1

Călătorul roagă consulul să îl ajute să ajungă la:

Pădurea fermecată

Balta Albă

București

Iași

4

Călătoria este facută cu:

Un tramvai

Un tren

O trăsură

O căruță

3

Acțiunea din opera „Balta Albă” se petrece în:

Patru zile

Douăzeci și patru de ore

Trei zile

Două zile

4

Personajul face cunoștință cu niște tineri:

Greci

Germani

Români

Francezi

1

Ce tip de regionalism e cuvântul „curechi”?

Lexical

Gramatical

Semantic

Fonetic

2

Argoul este limbajul:

Folosit de toți oamenii

Folosit în anumite zone ale țării

Grupurilor sociale relativ închise

Folosit de poeți

2

Nu reprezintă sursă pentru literatura cultă în proză:

Snoava

Basmul

Legenda

Epopeea

4

Mai jos sunt enumerate câteva din trăsăturile specifice genului epic. Una singura este specifică genului liric. Evidențiați-o:

Acțiunea este relatată la persoana a III-a

Sentimentele sunt exprimate în mod indirect prin intermediul personajelor

Există numeroase figuri de stil

Are fir narativ

4

Modurile de expunere sunt mijloace prin care __________ comunică viziunea sa asupra lumii, trăirile și sentimentele.

Personajul

Naratarul

Naratorul

Scriitorul

3

Care este diferența dintre fantastic și miraculos?

Nu este nici o diferență între cele două

Fantasticul există doar în legende, în timp ce miraculosul nu există

Fantasticul există numai în realitate, în schimb miraculosul există și în basme

Fantasticul nu poate exista în realitate, în schimb miraculosul este posibil

3

Naratorul subiectiv este naratorul care:

Alt răspuns

Se îndepărtează de personaje

Se implică, vorbește cu cititorul

Se apropie foarte puțin de personaje

3

Naratorul omniscient este naratorul care:

Are o singură sursă de informație

Știe totul

Nu știe nimic

Știe numai anumite lucruri

1

Rolul ramei este:

Introduce cititorul în lumea povestirii

Nu are nici un rol

Face legătura dintre două povestiri

Îl scoate pe cititor din lumea povestirii

2

Naratorul extradiegetic este naratorul care:

Are rol secundar în acțiune

Este personaj principal

Se implică în relatare

Nu se implică în relatare

2

Naratarul reprezintă:

Cititorul sau ascultătorul fictive

Un personaj principal

Însuși naratorul

Un personaj secundar

3

Cel care primește un mesaj se numește:

Receptor

Emițător și receptor

Nici una din variantele de mai sus

Emițător

3

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2018 invatasingur.ro