Romanul este o specie a genului:

alt răspuns

epic

dramatic

liric

1

Poezia „Luceafărul” aparține poetului:

George Bacovia

Nichita Stănescu

Mihai Eminescu

Tudor Arghezi

2

Scriitorul I.L.Caragiale a scris îndeosebi:

poezii

nuvele

piese de teatru

basme

3

„Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă, este:

schiță

nuvelă

roman

basm

3

În expresia „aromată ca cafeaua”, întâlnim:

epitetul

metafora

cacofonia

personificarea

2

Opera literară „Ion” este scrisă de:

Liviu Rebreanu

Ioan Slavici

Mircea Eliade

George Călinescu

2

Romanul „Enigma Otiliei” a apărut în anul:

1950

1850

2000

1938

1

Autorul scrierii „Istoria literaturii române, de la origini până în prezent” este:

I.L.Caragiale

Mihai Eminescu

George Călinescu

Nicolae Filimon

4

Personificarea este:

parte de vorbire

gen literar

alt răspuns

figură de stil

2

Personajul „Dinu Paturică” aparține romanului:

Mara

Ciocoii vechi și noi

Moromeții

Cartea nunții

1

Primul roman modern al literaturii române a fost:

Moromeții

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

Maitreyi

Pădurea spânzuraților

2

Aglae Țulea din romanul „Enigma Otiliei” este un personaj:

eponim

principal

pozitiv

negativ

1

În anul 1920 a apărut romanul:

Mara

Ion

Enigma Otiliei

Moromeții

3

Personajul Costache Giurgiuveanu din „Enigma Otiliei”, reprezintă:

tipul ambițiosului

tipul avarului

tipul arivistului

tipul intelectualului

1

Specific romanului este:

întinderea spațială mică

întinderea temporală mare

numărul mic de personaje

desfășurarea într-un singur plan narativ

4

Eugen Lovinescu a fost un mare:

critic

cântăreț

poet

romancier

1

Scrierea „Alexandru Lăpușneanul” este:

o biografie

o nuvelă fantastică

o poezie

o nuvelă istorică

2

I.L.Caragiale a murit în anul:

1930

1900

1912

1838

4

Personajul eponim reprezintă:

personajul episodic

personajul care dă numele scrierii respective

personajul negativ

personajul secundar

1

Poezia „Flori de mucigai” aparține lui:

Nichita Stănescu

Mihai Eminescu

Tudor Arghezi

George Bacovia

2

Acțiunea din romanul „Ion” se desfășoară în:

Ardeal

Bucovina

București

Moldova

3

În romanul „Mara”, Persida este:

personajul negativ

sora lui Natl

personajul eponim

fiica Marei

1

În „Povestea lui Harap-Alb” personajul eponim este:

Spânul

Calul

Harap-Alb

Împăratul Roșu

4

În romanul „Ion”, naratorul este:

omniscient

necreditabil

subiectiv

obiectiv

2

Construcția „avansează înainte” este:

o personificare

un paronim

un pleonasm

o comparație

4

În romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, personajul principal este:

Ștefan Gheorghidiu

Ela

Tănase Vasilescu Lumânăraru

Nae Ghiorghidiu

1

Tema romanului ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” este:

a paternității

a banului

a căsniciei nerealizate

avariția

2

Nicolae Filimon este întemeietorul cărui gen literar?

schița

basmul

romanul

poezia

3

Tehnica contrapunctului reprezintă:

prezentarea diferitelor teme în planuri diferite

caracterizarea personajelor din mai multe perspective

prezentarea aceleiași teme în planuri diferite

autocaracterizarea personajelor

2

Genul liric este specific:

piesei de teatru

poeziei

romanului

nuvelei

1

Emițătorul este:

cel care primește mesajul

mediul prin care se transmite mesajul

mesajul transmis

cel care emite mesajul

2

Comunicarea nonverbală se face:

cu ajutorul semnelor

cu sunete și cuvinte

cu ajutorul cuvintelor

în scris

1

Cuvântul „postelnic” este un:

regionalism

neologism

cuvânt de origine științifică

arhaism

4

Poezia „Zburătorul” este scrisă de:

Marin Sorescu

Ion Heliade-Rădulescu

Ion Barbu

Tudor Arghezi

1

Construcția „Maria, pe care o cunoști și tu, îi e frică de câini.” este:

o cacofonie

o tautologie

un anacolut

o construcție incorectă gramatical

3

Antonimul cuvantului „gol” este:

nud

vid

plin

nul

4

Forma de conversație între două sau mai multe persoane se numește:

monolog

discurs

dialog

confesiune

2

Acțiunea romanului „Ion”:

este deschisă

se desfașoară pe un singur plan narativ

se desfășoară în mai multe planuri narative

este circulară

1

„Domnul Goe”, scrisă de I.L.Caragiale este:

o schiță

o poezie

o nuvelă

un roman

2

O piesă de teatru este alcătuită din:

acte și scene

versuri

alt răspuns

acte

3

Naratorul este:

cel care ascultă

cel care scrie

cel care povestește

cel care acționează

1

Ion Creangă s-a născut în:

Siliștea-Gumești

Craiova

Humulești

București

4

„Romeo și Julieta” a fost scrisă de:

Marcel Proust

William Shakespeare

Honore de Balzac

Jane Austen

1

Acțiunea din romanul „Enigma Otililei” se desfășoară în:

București

Ardeal

Moldova

Banat

4

Autorul romanului „Nuntă în cer” este:

Marin Sorescu

Mircea Eliade

Marin Preda

Mihail Sadoveanu

1

Poetul Mircea Dinescu:

a murit în anul 1900

a murit în anul 1890

încă trăiește

a murit în anul 1987

3

Personajul principal al nuvelei „La țigănci” este:

țiganca bătrână

Elsa

Hildegard

Gavrilescu

1

Cuvantul „curechi” este un:

neologism

regionalism

arhaism

cuvânt de origine străina

2

Otilia din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul personajului:

alt răspuns

ambițios

fată batrână

avar

4

Ilie Moromete, din „Moromeții” este:

polițistul satului

capul familiei

unul dintre copii

primarul satului

1

Romanul „Ion” a apărut în anul:

1928

1920

1930

1938

1

George Călinescu a împrumutat metoda balzaciană din scrierile sale, de la:

Honore de Balzac

James Joyce

alt răspuns

Marcel Proust

3

Autorul este:

cel care joaca un rol

cel care scrie

cel care ascultă

cel care povestește

2

Piesa de teatru „O noapte furtunoasă” a fost scrisă de:

Liviu Rebreanu

Mircea Eliade

Marin Preda

I.L.Caragiale

1

Opera literară „Miorița” este:

o poezie

o baladă

o doină

o epopee

4

Eugen Lovinescu a fost:

un poet

un romancier

un critic

alt răspuns

2

Opera literară „După melci” a fost scrisă de:

Tudor Arghezi

Mihai Eminescu

Marin Sorescu

Ion Barbu

1

Iluminismul este:

o specie literară

o specie a genului liric

un curent cultural

un gen literar

3

Mihai Eminescu s-a remarcat datorită:

poeziilor

basmelor

nuvelelor

povestirilor

4

Portretul moral al unui personaj reprezintă:

calitățile sufletești

aspectul exterior

calitățile fizice

înfățișarea

1

Replica de dimensiuni ample, emisă de o persoană și care nu are un destinatar precizat este:

conversația

scrisoarea

monologul

dialogul

4

Canalul prin care se transmite un mesaj este:

codul mesajului

receptorul

emițătorul

mediul prin care se transmite

1

Schema comunicării cuprinde:

emițător, mesaj, cod

cod, canal, mesaj

emițător, mesaj, receptor, canal, cod

emițător, receptor, mesaj

2

Neologismele au început să pătrundă în lingvistica românească:

în secolul al XIX-lea

la începutul secolului al XVI-lea

la sfârșitul secolului al XVIII-lea

în secolul al XV-lea

3

Cuvântul „weekend” este un:

arhaism

termen tehnic

neologism

regionalism

4

Cuvântul „dramatiza” este alcătuit cu ajutorul unui:

prefix

sufix

sufixoid

prefixoid

1

Din punct de vedere al punctuației, care enunț este corect:

Orasul, lui, natal, Brașov, este, minunat.

Orasul lui natal Brașov, este minunat.

Orasul, lui natal, Brașov este minunat.

Orașul lui natal, Brașov, este minunat.

1

Cuvantul „copilărie” aparține familiei lexicale a cuvântului:

a copilări

copiliță

copilaș

copil

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Moromeți”

„Ciocoii vechi și noi”

„Ultima noapte de război, întâia noapte de dragoste”

„Frații Jderii”

4

Câte sinonome are cuvântul „mare”:

4

2

1

3

4

În „Ciocoii vechi și noi”, Chera Duduca:

moare aruncată în Dunare

moare spânzurată

nu moare

moare arsă pe rug

3

Frații Jderi erau la număr:

2

4

5

7

2

Copilul lui Ion, care moare, din romanul „Ion”, se numea:

Petrișor

Aurel

Elena

Marian

4

Ana, din romanul „Ion”:

este otravită

nu moare

se spânzură

este ucisă de către Ion

1

Nică, din „Amintiri din copilărie”, face următoarea boacănă:

fură hainele fetelor de la scăldat

omoară pupăza din tei

dărâmă casa Irinucăi

fură banii mătușii sale

1

Cel mai mic dintre frații Jderi de numea:

Simion

Damian

Alexandru

Ionuț

3

Acțiunea din „Frații Jderi” se desfășoară în timpul domniei lui:

Mihai Viteazul

Ștefan cel Mare

Mircea cel Bătrân

Vlad Țepeș

2

În „Enigma Otiliei”, Felix este:

vărul Otiliei

nepotul lui Costache Giurgiuveanu

un chiriaș străin al lui moș Costache

fiul lui Aglae Tulea

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Frații Jderi”

„Moromeți”

„Ciocoii noi și vechi”

„Felix și Otilia”

4

Cuvintele omonime sunt cele care au:

aceeași formă și sens diferit

formă diferită și același sens

aceeași formă și același sens

formă diferită și sens diferit

1

Cacofonia apare cand întâlnim:

ca ca

la la

fa fa

orice asociație neplăcută de sunete

4

Cuvantul „plug” aparține câmpului lexical al cuvântului:

alt răspuns

a ara

agricultură

plugar

3

Cuvintele polisemantice sunt cele care:

nu se aseamănă deloc

au mai multe sensuri asemănătoare

nu se aseamănă decât printr-un singur sens

au mai multe sensuri neasemănătoare

1

Câte „scrisori” a scris Mihai Eminescu?

3

4

2

5

3

Timpul povestirii este întotdeauna:

trecutul

prezentul

viitorul

prezentul și viitorul

2

Cuvântul „dezghețat” este alcătuit cu ajutorul:

unui sufix

unui prefix

unui sufioid

unui sufix și unui prefix

4

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu este:

un roman istoric

un roman polițist și un bildungsroman

un roman biografic

un roman de dragoste

1

Cine era Bisisica din romanul „Moromeții”, de Marin Preda:

sora lui Ilie Moromete

oaia care îi facea probleme lui Niculaie

soția lui Ilie Moromete

fiica cea mică a lui Ilie Moromete

3

Sinonimul cuvântului „arivist” este:

parvenit

timid

sufletist

zgârcit

3

Incipitul romanului „Enigma Otiliei” este de tip:

clasic

balzacian

realist

naturalist

1

În „Ciocoii vechi și noi”, Chir Costea Chiorul moare:

otrăvit

spânzurat

înnecat

țintuit de urechi în fața prăvăliei sale

3

Primul roman obiectiv al literaturii române este:

„Mara”, de Ioan Slavici

„Ion”,de Liviu Rebreanu

„Ciocoii vechi și noi”, de Nicolae Filimon

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu

1

Naratorul extradiegetic este sinonim cu:

naratorul care se implică în acțiune

naratorul care are rolul principal în acțiune

naratorul obiectiv

naratorul subiectiv

2

Dinu Paturică și Stanică Rațiu se aseamăna prin:

bunătatea sufletească

arivism

aceeași vârstă

aspectul fizic

4

Aurica Țulea din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul:

retardatului

avarului

ambițiosului

fetei bătrâne

3

Ana din „Ion” se află în contrast cu:

mama lui Ion

Ion

Florica

Vasile Baciu

1

Care este obsesia personajului principal din romanul „Ion”:

iubirea

știința

copilul

pământul

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Amintiri din copilării”

„Întâia noapte de dragoste, ultima noapte de război”

„Enigma Otiliei”

„Frații Jderii”

3

Comunicarea cu ajutorul mimicii este:

comunicare scrisa

conversație

comunicare nonverbală

comunicare verbală

2

Anecdota este un tip de:

alt răspuns

dialog

conversație

monolog

1

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2018 invatasingur.ro