Romanul este o specie a genului:

alt răspuns

epic

dramatic

liric

1

Poezia „Luceafărul” aparține poetului:

George Bacovia

Mihai Eminescu

Tudor Arghezi

Nichita Stănescu

2

Scriitorul I.L.Caragiale a scris îndeosebi:

piese de teatru

nuvele

poezii

basme

3

„Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă, este:

nuvelă

schiță

roman

basm

3

În expresia „aromată ca cafeaua”, întâlnim:

personificarea

cacofonia

epitetul

metafora

2

Opera literară „Ion” este scrisă de:

Liviu Rebreanu

George Călinescu

Mircea Eliade

Ioan Slavici

2

Romanul „Enigma Otiliei” a apărut în anul:

1850

2000

1938

1950

1

Autorul scrierii „Istoria literaturii române, de la origini până în prezent” este:

George Călinescu

I.L.Caragiale

Nicolae Filimon

Mihai Eminescu

4

Personificarea este:

gen literar

alt răspuns

figură de stil

parte de vorbire

2

Personajul „Dinu Paturică” aparține romanului:

Moromeții

Cartea nunții

Mara

Ciocoii vechi și noi

1

Primul roman modern al literaturii române a fost:

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

Pădurea spânzuraților

Maitreyi

Moromeții

2

Aglae Țulea din romanul „Enigma Otiliei” este un personaj:

pozitiv

principal

negativ

eponim

1

În anul 1920 a apărut romanul:

Ion

Mara

Enigma Otiliei

Moromeții

3

Personajul Costache Giurgiuveanu din „Enigma Otiliei”, reprezintă:

tipul arivistului

tipul ambițiosului

tipul avarului

tipul intelectualului

1

Specific romanului este:

întinderea temporală mare

numărul mic de personaje

desfășurarea într-un singur plan narativ

întinderea spațială mică

4

Eugen Lovinescu a fost un mare:

poet

cântăreț

critic

romancier

1

Scrierea „Alexandru Lăpușneanul” este:

o poezie

o nuvelă istorică

o nuvelă fantastică

o biografie

2

I.L.Caragiale a murit în anul:

1900

1838

1930

1912

4

Personajul eponim reprezintă:

personajul episodic

personajul secundar

personajul negativ

personajul care dă numele scrierii respective

1

Poezia „Flori de mucigai” aparține lui:

George Bacovia

Tudor Arghezi

Nichita Stănescu

Mihai Eminescu

2

Acțiunea din romanul „Ion” se desfășoară în:

București

Ardeal

Bucovina

Moldova

3

În romanul „Mara”, Persida este:

personajul eponim

personajul negativ

sora lui Natl

fiica Marei

1

În „Povestea lui Harap-Alb” personajul eponim este:

Împăratul Roșu

Harap-Alb

Calul

Spânul

4

În romanul „Ion”, naratorul este:

necreditabil

subiectiv

omniscient

obiectiv

2

Construcția „avansează înainte” este:

o personificare

un paronim

un pleonasm

o comparație

4

În romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, personajul principal este:

Ela

Ștefan Gheorghidiu

Nae Ghiorghidiu

Tănase Vasilescu Lumânăraru

1

Tema romanului ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” este:

a banului

a căsniciei nerealizate

avariția

a paternității

2

Nicolae Filimon este întemeietorul cărui gen literar?

poezia

romanul

basmul

schița

3

Tehnica contrapunctului reprezintă:

caracterizarea personajelor din mai multe perspective

autocaracterizarea personajelor

prezentarea aceleiași teme în planuri diferite

prezentarea diferitelor teme în planuri diferite

2

Genul liric este specific:

piesei de teatru

nuvelei

romanului

poeziei

1

Emițătorul este:

mediul prin care se transmite mesajul

cel care primește mesajul

mesajul transmis

cel care emite mesajul

2

Comunicarea nonverbală se face:

cu ajutorul semnelor

cu ajutorul cuvintelor

în scris

cu sunete și cuvinte

1

Cuvântul „postelnic” este un:

regionalism

cuvânt de origine științifică

arhaism

neologism

4

Poezia „Zburătorul” este scrisă de:

Marin Sorescu

Ion Barbu

Tudor Arghezi

Ion Heliade-Rădulescu

1

Construcția „Maria, pe care o cunoști și tu, îi e frică de câini.” este:

o tautologie

o construcție incorectă gramatical

un anacolut

o cacofonie

3

Antonimul cuvantului „gol” este:

nud

plin

vid

nul

4

Forma de conversație între două sau mai multe persoane se numește:

confesiune

monolog

discurs

dialog

2

Acțiunea romanului „Ion”:

este circulară

se desfășoară în mai multe planuri narative

este deschisă

se desfașoară pe un singur plan narativ

1

„Domnul Goe”, scrisă de I.L.Caragiale este:

o nuvelă

un roman

o poezie

o schiță

2

O piesă de teatru este alcătuită din:

acte și scene

acte

versuri

alt răspuns

3

Naratorul este:

cel care scrie

cel care povestește

cel care ascultă

cel care acționează

1

Ion Creangă s-a născut în:

București

Siliștea-Gumești

Craiova

Humulești

4

„Romeo și Julieta” a fost scrisă de:

Marcel Proust

Honore de Balzac

Jane Austen

William Shakespeare

1

Acțiunea din romanul „Enigma Otililei” se desfășoară în:

București

Banat

Ardeal

Moldova

4

Autorul romanului „Nuntă în cer” este:

Mircea Eliade

Mihail Sadoveanu

Marin Sorescu

Marin Preda

1

Poetul Mircea Dinescu:

a murit în anul 1890

a murit în anul 1900

încă trăiește

a murit în anul 1987

3

Personajul principal al nuvelei „La țigănci” este:

Elsa

țiganca bătrână

Hildegard

Gavrilescu

1

Cuvantul „curechi” este un:

neologism

cuvânt de origine străina

arhaism

regionalism

2

Otilia din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul personajului:

ambițios

alt răspuns

fată batrână

avar

4

Ilie Moromete, din „Moromeții” este:

unul dintre copii

primarul satului

polițistul satului

capul familiei

1

Romanul „Ion” a apărut în anul:

1928

1930

1920

1938

1

George Călinescu a împrumutat metoda balzaciană din scrierile sale, de la:

alt răspuns

Marcel Proust

Honore de Balzac

James Joyce

3

Autorul este:

cel care povestește

cel care scrie

cel care ascultă

cel care joaca un rol

2

Piesa de teatru „O noapte furtunoasă” a fost scrisă de:

Mircea Eliade

Marin Preda

Liviu Rebreanu

I.L.Caragiale

1

Opera literară „Miorița” este:

o baladă

o doină

o poezie

o epopee

4

Eugen Lovinescu a fost:

un romancier

alt răspuns

un critic

un poet

2

Opera literară „După melci” a fost scrisă de:

Mihai Eminescu

Marin Sorescu

Ion Barbu

Tudor Arghezi

1

Iluminismul este:

o specie literară

un curent cultural

un gen literar

o specie a genului liric

3

Mihai Eminescu s-a remarcat datorită:

povestirilor

poeziilor

nuvelelor

basmelor

4

Portretul moral al unui personaj reprezintă:

aspectul exterior

înfățișarea

calitățile fizice

calitățile sufletești

1

Replica de dimensiuni ample, emisă de o persoană și care nu are un destinatar precizat este:

monologul

conversația

dialogul

scrisoarea

4

Canalul prin care se transmite un mesaj este:

emițătorul

mediul prin care se transmite

codul mesajului

receptorul

1

Schema comunicării cuprinde:

cod, canal, mesaj

emițător, receptor, mesaj

emițător, mesaj, receptor, canal, cod

emițător, mesaj, cod

2

Neologismele au început să pătrundă în lingvistica românească:

în secolul al XIX-lea

la începutul secolului al XVI-lea

la sfârșitul secolului al XVIII-lea

în secolul al XV-lea

3

Cuvântul „weekend” este un:

regionalism

arhaism

neologism

termen tehnic

4

Cuvântul „dramatiza” este alcătuit cu ajutorul unui:

sufix

prefix

sufixoid

prefixoid

1

Din punct de vedere al punctuației, care enunț este corect:

Orasul, lui, natal, Brașov, este, minunat.

Orașul lui natal, Brașov, este minunat.

Orasul, lui natal, Brașov este minunat.

Orasul lui natal Brașov, este minunat.

1

Cuvantul „copilărie” aparține familiei lexicale a cuvântului:

copiliță

a copilări

copil

copilaș

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Moromeți”

„Ciocoii vechi și noi”

„Ultima noapte de război, întâia noapte de dragoste”

„Frații Jderii”

4

Câte sinonome are cuvântul „mare”:

3

2

1

4

4

În „Ciocoii vechi și noi”, Chera Duduca:

moare arsă pe rug

nu moare

moare spânzurată

moare aruncată în Dunare

3

Frații Jderi erau la număr:

5

2

4

7

2

Copilul lui Ion, care moare, din romanul „Ion”, se numea:

Marian

Elena

Aurel

Petrișor

4

Ana, din romanul „Ion”:

este otravită

nu moare

se spânzură

este ucisă de către Ion

1

Nică, din „Amintiri din copilărie”, face următoarea boacănă:

fură banii mătușii sale

dărâmă casa Irinucăi

omoară pupăza din tei

fură hainele fetelor de la scăldat

1

Cel mai mic dintre frații Jderi de numea:

Simion

Alexandru

Damian

Ionuț

3

Acțiunea din „Frații Jderi” se desfășoară în timpul domniei lui:

Mihai Viteazul

Ștefan cel Mare

Vlad Țepeș

Mircea cel Bătrân

2

În „Enigma Otiliei”, Felix este:

vărul Otiliei

un chiriaș străin al lui moș Costache

fiul lui Aglae Tulea

nepotul lui Costache Giurgiuveanu

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Frații Jderi”

„Ciocoii noi și vechi”

„Moromeți”

„Felix și Otilia”

4

Cuvintele omonime sunt cele care au:

formă diferită și sens diferit

aceeași formă și același sens

formă diferită și același sens

aceeași formă și sens diferit

1

Cacofonia apare cand întâlnim:

ca ca

fa fa

la la

orice asociație neplăcută de sunete

4

Cuvantul „plug” aparține câmpului lexical al cuvântului:

alt răspuns

plugar

agricultură

a ara

3

Cuvintele polisemantice sunt cele care:

nu se aseamănă deloc

au mai multe sensuri asemănătoare

nu se aseamănă decât printr-un singur sens

au mai multe sensuri neasemănătoare

1

Câte „scrisori” a scris Mihai Eminescu?

3

2

4

5

3

Timpul povestirii este întotdeauna:

trecutul

prezentul și viitorul

prezentul

viitorul

2

Cuvântul „dezghețat” este alcătuit cu ajutorul:

unui sufix și unui prefix

unui prefix

unui sufix

unui sufioid

4

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu este:

un roman polițist și un bildungsroman

un roman de dragoste

un roman istoric

un roman biografic

1

Cine era Bisisica din romanul „Moromeții”, de Marin Preda:

soția lui Ilie Moromete

sora lui Ilie Moromete

oaia care îi facea probleme lui Niculaie

fiica cea mică a lui Ilie Moromete

3

Sinonimul cuvântului „arivist” este:

timid

sufletist

parvenit

zgârcit

3

Incipitul romanului „Enigma Otiliei” este de tip:

clasic

balzacian

realist

naturalist

1

În „Ciocoii vechi și noi”, Chir Costea Chiorul moare:

otrăvit

țintuit de urechi în fața prăvăliei sale

înnecat

spânzurat

3

Primul roman obiectiv al literaturii române este:

„Baltagul”, de Mihail Sadoveanu

„Mara”, de Ioan Slavici

„Ion”,de Liviu Rebreanu

„Ciocoii vechi și noi”, de Nicolae Filimon

1

Naratorul extradiegetic este sinonim cu:

naratorul obiectiv

naratorul subiectiv

naratorul care se implică în acțiune

naratorul care are rolul principal în acțiune

2

Dinu Paturică și Stanică Rațiu se aseamăna prin:

aspectul fizic

aceeași vârstă

arivism

bunătatea sufletească

4

Aurica Țulea din „Enigma Otiliei” se încadrează în tipul:

ambițiosului

retardatului

fetei bătrâne

avarului

3

Ana din „Ion” se află în contrast cu:

mama lui Ion

Florica

Ion

Vasile Baciu

1

Care este obsesia personajului principal din romanul „Ion”:

copilul

știința

iubirea

pământul

2

Care dintre formulările următoare reprezintă titlul corect al unei opere literare?

„Frații Jderii”

„Enigma Otiliei”

„Amintiri din copilării”

„Întâia noapte de dragoste, ultima noapte de război”

3

Comunicarea cu ajutorul mimicii este:

comunicare scrisa

comunicare verbală

conversație

comunicare nonverbală

2

Anecdota este un tip de:

alt răspuns

monolog

conversație

dialog

1

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2018 invatasingur.ro