Autorul este:

cel care povestește o întâmplare

alt răspuns

persoana care creează o operă literară

cel care citește o operă

2

„Cronica” este o lucrare:

nici un răspuns corect

istorică

literară

religioasă

1

„Cronicile” au un caracter:

alt răspuns

subiectiv

subiectiv și obiectiv

obiectiv

2

Cei trei cronicari moldoveni sunt:

Ioan Slavici, Grigore Ureche, Costache Negruzzi

Vasile Voiculescu, Marin Preda, I.L.Caragiale

Ion Creangă, Miron Costin, Liviu Rebreanu

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

3

Genul epic are următoarea caracteristică:

principala modalitate de expunere este descrierea

are ca modalitate dominantă de expunere narațiunea

prezintă realitatea din viziunea autorului

predomină dialogul

1

Ion Creangă face parte din perioada:

postbelică

veche

interbelică

marilor clasici

4

„Povestea lui Harap-Alb” apare în:

1877

1876

1933

1920

1

Harap-Alb este:

donatorul

actantul

alt răspuns

destinatarul

1

Basmul cult implică:

profan

sacru și profan

sacru

fabulosul / supranaturalul

2

„Umanismul” și „iluminismul” sunt curente:

nici un răspuns corect

literare

culturale

unul literal și altul cultural

2

„Cealaltă Ancuță” este publicată în volumul:

„Hanul Ancuței”

„Iapa lui Vodă”

„Răfuiala”

„Întâlnirea din pământuri”

1

„Lostrița” este scrisă de:

Nicolae Manolescu

Vasile Voiculescu

Liviu Rebreanu

Ion Creangă

3

Temele povestirii „Lostrița” sunt:

dragostea și vânătoarea

concepția omului de geniu și iubirea imposibilă

dragostea și moartea

folclorul și istoria

2

Personajul principal din „Lostrița” este:

Aliman

Vasile

Gheorghe

Ghiță

4

„Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă:

istorică de factură romantică

fantastică

psihologică

psihologică cu elemente romantice

1

Fantasticul elidaesc se referă la:

îmbinarea sacrului cu profanul

prezența simbolurilor

apariția elementelor tulburătoare

predominanța sacrului

1

Personajul negativ din „Moara cu noroc” este:

bătrâna

Ghiță

Lică

Pintea

3

Conflictul latent în nuvela „Moara cu noroc” este între:

Ghiță și Ana

Lică și Pintea

Ghiță și bătrâna

Lică și Ana

4

„Baltagul” este un roman:

subiectiv proustian

modern

tradițional

de dragoste

3

Mihail Sadoveanu aparține perioadei:

interbelice

prepașoptistă

veche

postbelice

2

Personajul absent din romanul „Baltagul” este:

Gheorghiță

Ilie Cuțui

Calistrat Bogza

Nichifor Lipan

1

Sinonimul cuvântului „stăruiește” este:

moale

persistă

dispare

nu se sfârșește

4

Familia Herdelea din romanul „Ion” este alcătuită din __________ membri.

șase

trei

patru

cinci

2

Copilul Anei și al lui Ion se numea:

Petrișor

Ion

Gheorghiță

Vasile

4

Inițial, opera „Enigma Otiliei” a fost denumită „__________ Otiliei”:

Feminitatea

Frații

Averea

Părinții

1

„Enigma Otiliei” este:

roman modern cu elemente realiste

roman modern

roman tradițional

roman modern realist în manieră balzaciană

3

Anul apariției romanului „Enigma Otiliei” este:

1920

1938

1955

1930

2

Câmpul semantic a cuvântului „călătorie” este:

călători, bagaj, a călători

călători, tichete, gară, semnal de alarmă, tren

călător, călătoare, tren, călătorit

a merge, a se plimba

1

Personajul principal din „Pădurea spânzuraților” este:

Apostol Bologa

Ștefan

Varga

Svoboda

1

Personajul Apostol Bologa este:

otrăvit

alt răspuns

spânzurat

împușcat

2

„Adânca și limpedea lumină” este:

metaforă

hiperbolă

epitet

epitet dublu

3

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” cuprinde:

trei părți

o parte

patru părți

două părți

3

Soția lui Ștefan Gheorghidiu se numește:

Smaranda

Laura

Ella

Ana

4

Care din următoarele cuvinte constituie oximonorul?

„dulci dulcețuri”

„regina nopții moartă”

„o mulțime de norod”

„dureros de dulce”

2

Acțiunea romanului „Maitreyi” se desfășoară în:

Africa

India - Calcutta

China

Europa

2

Prima iubire a Maitreyei a fost:

Tagore

un copac cu șapte frunze

Allan

Harold

2

Narendra Sen era __________ lui Maitreyei:

verișorul

tatăl

fratele

unchiul

1

Allan are vârsta de:

21 de ani

24 de ani

22 de ani

23 de ani

4

Marin Preda aparține perioadei:

postbelică

postmodernistă

interbelică

postpașoptistă

3

Acțiunea din „Moromeții” se petrece în:

Ardeal

Siliștea-Gumești

Moldova

București

2

Familia Moromete era alcătuită din __________ membri:

nouă

șase

șapte

opt

3

Opera lirică exprimă:

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod direct

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod indirect

alt răspuns

dorințe, idealuri

2

„Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

pastel

odă

elegie

odă cu elemente de pastel

4

Mihai Eminescu este un poet:

realist

romantic

clasic

simbolist

2

Poezia „Revedere” are ca sursă de inspirație:

omul

folclorul

trecutul istoric

filosofia

1

„Scrisorile”, publicate și scrise de M.Eminescu, sunt în număr de:

opt

șapte

șase

cinci

3

„Luceafărul” apare în anul:

1848

1881

1883

1879

1

Laitmotivul este:

motiv simbol

tema

element din care rezultă tema operei

motivul central ce se repetă într-o operă

2

În poeziile lui George Bacovia, culoarea roșu reprezintă:

iubire

monotonie

halucinație

moarte

1

Cuvântul „plumb” nu reprezintă în poezia lui Bacovia:

gelozie

duritate

moarte

lipsa de viață

4

Poezia „Lacustră” este scrisă de:

Tudor Arghezi

George Bacovia

Lucian Blaga

Alexandru Macedonski

2

Poezia „Lacustră” este alcătuită din __________ strofe.

alt răspuns

șase

șapte

opt

4

Care din următoarele expresii este un pleonasm?

„avansați înainte”

„lumina soarelui”

„stăpâna mării”

„marele bogătaș”

3

„Flori albastre” este:

epitet cromatic

metaforă

epitet personificator

antiteză

1

Care din următoarele opere nu aparține lui I.L.Caragiale?

„Apus de soare”

„Năpasta”

„D-ale carnavalului”

„O făclie de Paște”

2

Triunghiul conjugal din „O scrisoare pierdută” este reprezentat de:

Zoe-Farfuridi-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Brânzovenescu

Zoe-Tipătescu-Cațavencu

Zoe-Trahanache-Tipătescu

1

Zaharia Trahanache reprezintă tipul:

Demagogului

Junelui-prim

Încornoratului naiv

Politic

1

Zoe Trahanache este:

Singura femeie într-o piesă despre viața politică a unui județ

Soția infidelă

Toate răspunsurile

Femeia voluntară

4

„Meșterul Manole” apare în anul:

1928

1925

1927

1926

3

Soția lui Manole în drama „Meșterul Manole” se numește:

Ana

Laura

Mira

Florica

2

Pe cine sacrifică Manole pentru zidirea mănăstirii?

pe soră

pe mamă

pe soția sa

pe nevasta altui zidar

4

Ce nu reprezintă Mira în operă?

simbolul sacrificiului

soția infidelă

devotament

iubire

2

Poezia „Odă în metru antic” este structurată pe __________ părți:

două

trei

cinci

patru

2

Conflictul pricipal din „Jocul Ielelor” este:

exterior

social

interior

politic

1

Personajul principal din „Jocul Ielelor” este:

Grigore Ruscanu

Șerban Saru-Sinești

Gelu Ruscanu

Maria

3

Gelu Ruscanu:

este ucis

se sinucide

se spânzură

este otrăvit

2

Didascaliile sunt:

replici rostite de personaje

alt răspuns

note de subsol

indicații scenice ale autorului

1

„Miorița” este o baladă:

cultă

istorică

populară

alt răspuns

1

Conflictule exterior din „Moara cu noroc” nu este între:

bătrână-Ghiță

Pintea-Lică

Lică-Ghiță

Ana-Lică

1

Conotația reprezintă:

sens secundar și figurat

sens de bază

sens secundar

sens figurat

1

Denotația este:

alt răspuns

sens secundar

sens propriu

sens figurat

2

Naratarul este:

destinatarul căruia i se adresează naratorul

alt răspuns

scriitorul

povestitorul

3

Tragedia este specie a genului:

liric

alt răspuns

epic

dramatic

3

Mitul este un text:

literar

alt răspuns

nonliterar

popular

1

Care din următoarele cuvinte aparțin textului nonliterar?

fabulă

baladă

basm

mărturisiri

4

Funcția emițătorului este:

poetică

emotivă

conativă

referențială

2

Parnasianismul este un curent

alt răspuns

cultural

literar

muzical

2

Sensul conotativ al cuvântului „umbră” este:

după operație a ajuns o umbră

străfulgeră-n umbră-i de valuri bătaie

nici unul din răspunsurile menționate

Umbra lui Mircea

2

Cele două teme importante în creația lui Eminescu sunt:

iubirea și folclorul

filosofia și iubirea

folclorul și natura

natura și iubirea

4

Sursele romanului „Ion” sunt în număr de:

patru

șase

trei

două

1

Descrierea lui Rebreanu are funcție:

simbolică

de prezentare a unei acțiuni

de distorsionare a acțiunii

alt răspuns

2

Cum este structurat personajul Ion?

în funcție de ce spun celelalte personaje despre el

în funcție de cele două obsesii ale sale

alt răspuns

în funcție de acțiuni

2

Care din următoarele cuvinte este un element de jargon?

lovele

strună

madam

nici unul

3

Mentorul „Daciei literare” este:

Titu Maiorescu

Mihail Kogălniceanu

Grigore Alexandrescu

Costache Negruzzi

3

„Sburătorul” este:

un volum

o revistă

o carte

o editură

2

Articolul „Introducție” la „Dacia literară” reprezintă manifestul literar al:

romantismului românesc

alt răspuns

clasicismului românesc

moderismului românesc

1

Romantismul apare:

alt răspuns

în secolul al XVII-lea și se continuă și în secolul al XVIII-lea

în prima jumătate a secolului al XIX-lea

la mijlocul secolului al XIX-lea

2

Care din următoarele trăsături aparțin clasicismului?

subiectivitatea

obiectivitatea

dezordinea

lipsa de idealizare

4

N.Filimon, G.Călinescu și L.Rebreanu aparțin curentului:

pașoptist

realist

romantic

clasic

3

Care din următoarele personaje reprezintă tipul intelectualului?

Dinu Păturică

Ion

Ștefan Gheorghidiu

Costache Giurgiuveanu

3

Finalul romanului „Maitreyi” este:

alt răspuns

semideschis

deschis

închis

1

Care din următorii scriitori nu aparține tradiționalismului?

George Bacovia

Mircea Dinescu

Ion Pillat

Vasile Alecsandri

2

Câte conflicte exterioare are Alexandru Lăpușneanul?

două

patru

trei

nici unul

2

Care sunt fondatorii „Junimii”?

Titu Maiorescu, Petre P.Carp, V.Pogor; Theodor Rosetti

M.Kogălniceanu, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu

Theodor Rosetti, Petre P.Carp, G.Alexandrescu

Titu Maiorescu, C.Negruzzi, V.Alecsandri

4

Antiteza este figură de:

compoziție

retorică

construcție

semantică

4

Lirismul din „Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

romantic

alt răspuns

obiectiv

subiectiv

2

„Turma visurilor mele / Eu le pasc ca oi de aur” este:

anacolut

metaforă

personificare

enumerație

4

Tema „fortuna labilis” este prezentă în:

Iluminism

Umanism

Impresionism

Romantism

1

„Psalmii” arghezieni sunt în număr de:

șaisprezece

paisprezece

opt

șapte

4

Care din următoarele personaje are ticul verbal: „eu, care familia mea, de la patusopt în cameră”?

Cetățeanul turmentat

Agamemnon Dandanache

Nae Cațavencu

Farfuridi

4

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2018 invatasingur.ro