Autorul este:

persoana care creează o operă literară

cel care citește o operă

alt răspuns

cel care povestește o întâmplare

2

„Cronica” este o lucrare:

istorică

religioasă

nici un răspuns corect

literară

1

„Cronicile” au un caracter:

obiectiv

subiectiv și obiectiv

subiectiv

alt răspuns

2

Cei trei cronicari moldoveni sunt:

Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

Vasile Voiculescu, Marin Preda, I.L.Caragiale

Ioan Slavici, Grigore Ureche, Costache Negruzzi

Ion Creangă, Miron Costin, Liviu Rebreanu

3

Genul epic are următoarea caracteristică:

predomină dialogul

prezintă realitatea din viziunea autorului

principala modalitate de expunere este descrierea

are ca modalitate dominantă de expunere narațiunea

1

Ion Creangă face parte din perioada:

interbelică

postbelică

marilor clasici

veche

4

„Povestea lui Harap-Alb” apare în:

1877

1920

1933

1876

1

Harap-Alb este:

donatorul

destinatarul

alt răspuns

actantul

1

Basmul cult implică:

profan

sacru și profan

sacru

fabulosul / supranaturalul

2

„Umanismul” și „iluminismul” sunt curente:

culturale

unul literal și altul cultural

literare

nici un răspuns corect

2

„Cealaltă Ancuță” este publicată în volumul:

„Hanul Ancuței”

„Întâlnirea din pământuri”

„Răfuiala”

„Iapa lui Vodă”

1

„Lostrița” este scrisă de:

Liviu Rebreanu

Ion Creangă

Vasile Voiculescu

Nicolae Manolescu

3

Temele povestirii „Lostrița” sunt:

dragostea și vânătoarea

folclorul și istoria

concepția omului de geniu și iubirea imposibilă

dragostea și moartea

2

Personajul principal din „Lostrița” este:

Vasile

Gheorghe

Aliman

Ghiță

4

„Alexandru Lăpușneanul” este o nuvelă:

psihologică

fantastică

istorică de factură romantică

psihologică cu elemente romantice

1

Fantasticul elidaesc se referă la:

prezența simbolurilor

îmbinarea sacrului cu profanul

apariția elementelor tulburătoare

predominanța sacrului

1

Personajul negativ din „Moara cu noroc” este:

Lică

Pintea

bătrâna

Ghiță

3

Conflictul latent în nuvela „Moara cu noroc” este între:

Ghiță și bătrâna

Ghiță și Ana

Lică și Pintea

Lică și Ana

4

„Baltagul” este un roman:

tradițional

de dragoste

modern

subiectiv proustian

3

Mihail Sadoveanu aparține perioadei:

interbelice

postbelice

prepașoptistă

veche

2

Personajul absent din romanul „Baltagul” este:

Nichifor Lipan

Ilie Cuțui

Calistrat Bogza

Gheorghiță

1

Sinonimul cuvântului „stăruiește” este:

dispare

moale

nu se sfârșește

persistă

4

Familia Herdelea din romanul „Ion” este alcătuită din __________ membri.

patru

șase

trei

cinci

2

Copilul Anei și al lui Ion se numea:

Gheorghiță

Petrișor

Vasile

Ion

4

Inițial, opera „Enigma Otiliei” a fost denumită „__________ Otiliei”:

Feminitatea

Averea

Părinții

Frații

1

„Enigma Otiliei” este:

roman tradițional

roman modern

roman modern cu elemente realiste

roman modern realist în manieră balzaciană

3

Anul apariției romanului „Enigma Otiliei” este:

1930

1938

1955

1920

2

Câmpul semantic a cuvântului „călătorie” este:

călători, tichete, gară, semnal de alarmă, tren

călător, călătoare, tren, călătorit

călători, bagaj, a călători

a merge, a se plimba

1

Personajul principal din „Pădurea spânzuraților” este:

Apostol Bologa

Ștefan

Varga

Svoboda

1

Personajul Apostol Bologa este:

otrăvit

împușcat

spânzurat

alt răspuns

2

„Adânca și limpedea lumină” este:

metaforă

epitet dublu

hiperbolă

epitet

3

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” cuprinde:

trei părți

patru părți

o parte

două părți

3

Soția lui Ștefan Gheorghidiu se numește:

Laura

Smaranda

Ella

Ana

4

Care din următoarele cuvinte constituie oximonorul?

„regina nopții moartă”

„o mulțime de norod”

„dulci dulcețuri”

„dureros de dulce”

2

Acțiunea romanului „Maitreyi” se desfășoară în:

Europa

Africa

India - Calcutta

China

2

Prima iubire a Maitreyei a fost:

Tagore

un copac cu șapte frunze

Harold

Allan

2

Narendra Sen era __________ lui Maitreyei:

fratele

unchiul

tatăl

verișorul

1

Allan are vârsta de:

23 de ani

22 de ani

21 de ani

24 de ani

4

Marin Preda aparține perioadei:

postmodernistă

postbelică

interbelică

postpașoptistă

3

Acțiunea din „Moromeții” se petrece în:

București

Moldova

Ardeal

Siliștea-Gumești

2

Familia Moromete era alcătuită din __________ membri:

șase

nouă

opt

șapte

3

Opera lirică exprimă:

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod direct

dorințe, idealuri

alt răspuns

sentimentele și gândurile scriitorului, în mod indirect

2

„Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

odă cu elemente de pastel

odă

elegie

pastel

4

Mihai Eminescu este un poet:

clasic

romantic

simbolist

realist

2

Poezia „Revedere” are ca sursă de inspirație:

folclorul

filosofia

trecutul istoric

omul

1

„Scrisorile”, publicate și scrise de M.Eminescu, sunt în număr de:

șase

opt

șapte

cinci

3

„Luceafărul” apare în anul:

1883

1879

1848

1881

1

Laitmotivul este:

tema

motiv simbol

motivul central ce se repetă într-o operă

element din care rezultă tema operei

2

În poeziile lui George Bacovia, culoarea roșu reprezintă:

moarte

monotonie

halucinație

iubire

1

Cuvântul „plumb” nu reprezintă în poezia lui Bacovia:

moarte

duritate

gelozie

lipsa de viață

4

Poezia „Lacustră” este scrisă de:

George Bacovia

Lucian Blaga

Alexandru Macedonski

Tudor Arghezi

2

Poezia „Lacustră” este alcătuită din __________ strofe.

opt

alt răspuns

șase

șapte

4

Care din următoarele expresii este un pleonasm?

„avansați înainte”

„lumina soarelui”

„marele bogătaș”

„stăpâna mării”

3

„Flori albastre” este:

epitet cromatic

epitet personificator

antiteză

metaforă

1

Care din următoarele opere nu aparține lui I.L.Caragiale?

„O făclie de Paște”

„Apus de soare”

„D-ale carnavalului”

„Năpasta”

2

Triunghiul conjugal din „O scrisoare pierdută” este reprezentat de:

Zoe-Tipătescu-Brânzovenescu

Zoe-Farfuridi-Tipătescu

Zoe-Tipătescu-Cațavencu

Zoe-Trahanache-Tipătescu

1

Zaharia Trahanache reprezintă tipul:

Demagogului

Încornoratului naiv

Politic

Junelui-prim

1

Zoe Trahanache este:

Femeia voluntară

Singura femeie într-o piesă despre viața politică a unui județ

Soția infidelă

Toate răspunsurile

4

„Meșterul Manole” apare în anul:

1925

1926

1927

1928

3

Soția lui Manole în drama „Meșterul Manole” se numește:

Ana

Mira

Florica

Laura

2

Pe cine sacrifică Manole pentru zidirea mănăstirii?

pe nevasta altui zidar

pe mamă

pe soră

pe soția sa

4

Ce nu reprezintă Mira în operă?

devotament

simbolul sacrificiului

iubire

soția infidelă

2

Poezia „Odă în metru antic” este structurată pe __________ părți:

patru

trei

cinci

două

2

Conflictul pricipal din „Jocul Ielelor” este:

exterior

interior

social

politic

1

Personajul principal din „Jocul Ielelor” este:

Maria

Șerban Saru-Sinești

Grigore Ruscanu

Gelu Ruscanu

3

Gelu Ruscanu:

se sinucide

este otrăvit

se spânzură

este ucis

2

Didascaliile sunt:

note de subsol

indicații scenice ale autorului

replici rostite de personaje

alt răspuns

1

„Miorița” este o baladă:

populară

cultă

istorică

alt răspuns

1

Conflictule exterior din „Moara cu noroc” nu este între:

bătrână-Ghiță

Pintea-Lică

Lică-Ghiță

Ana-Lică

1

Conotația reprezintă:

sens figurat

sens secundar și figurat

sens secundar

sens de bază

1

Denotația este:

sens figurat

sens secundar

sens propriu

alt răspuns

2

Naratarul este:

destinatarul căruia i se adresează naratorul

alt răspuns

povestitorul

scriitorul

3

Tragedia este specie a genului:

liric

alt răspuns

dramatic

epic

3

Mitul este un text:

alt răspuns

nonliterar

popular

literar

1

Care din următoarele cuvinte aparțin textului nonliterar?

basm

mărturisiri

fabulă

baladă

4

Funcția emițătorului este:

poetică

emotivă

conativă

referențială

2

Parnasianismul este un curent

alt răspuns

muzical

literar

cultural

2

Sensul conotativ al cuvântului „umbră” este:

nici unul din răspunsurile menționate

după operație a ajuns o umbră

străfulgeră-n umbră-i de valuri bătaie

Umbra lui Mircea

2

Cele două teme importante în creația lui Eminescu sunt:

filosofia și iubirea

natura și iubirea

iubirea și folclorul

folclorul și natura

4

Sursele romanului „Ion” sunt în număr de:

șase

patru

două

trei

1

Descrierea lui Rebreanu are funcție:

simbolică

de prezentare a unei acțiuni

de distorsionare a acțiunii

alt răspuns

2

Cum este structurat personajul Ion?

în funcție de ce spun celelalte personaje despre el

alt răspuns

în funcție de acțiuni

în funcție de cele două obsesii ale sale

2

Care din următoarele cuvinte este un element de jargon?

lovele

nici unul

madam

strună

3

Mentorul „Daciei literare” este:

Grigore Alexandrescu

Mihail Kogălniceanu

Costache Negruzzi

Titu Maiorescu

3

„Sburătorul” este:

o carte

o editură

o revistă

un volum

2

Articolul „Introducție” la „Dacia literară” reprezintă manifestul literar al:

romantismului românesc

moderismului românesc

clasicismului românesc

alt răspuns

1

Romantismul apare:

la mijlocul secolului al XIX-lea

în prima jumătate a secolului al XIX-lea

în secolul al XVII-lea și se continuă și în secolul al XVIII-lea

alt răspuns

2

Care din următoarele trăsături aparțin clasicismului?

dezordinea

lipsa de idealizare

subiectivitatea

obiectivitatea

4

N.Filimon, G.Călinescu și L.Rebreanu aparțin curentului:

clasic

realist

romantic

pașoptist

3

Care din următoarele personaje reprezintă tipul intelectualului?

Dinu Păturică

Ștefan Gheorghidiu

Ion

Costache Giurgiuveanu

3

Finalul romanului „Maitreyi” este:

semideschis

alt răspuns

deschis

închis

1

Care din următorii scriitori nu aparține tradiționalismului?

Vasile Alecsandri

Ion Pillat

George Bacovia

Mircea Dinescu

2

Câte conflicte exterioare are Alexandru Lăpușneanul?

nici unul

trei

patru

două

2

Care sunt fondatorii „Junimii”?

Titu Maiorescu, C.Negruzzi, V.Alecsandri

M.Kogălniceanu, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu

Titu Maiorescu, Petre P.Carp, V.Pogor; Theodor Rosetti

Theodor Rosetti, Petre P.Carp, G.Alexandrescu

4

Antiteza este figură de:

retorică

semantică

compoziție

construcție

4

Lirismul din „Umbra lui Mircea. La Cozia” este:

alt răspuns

subiectiv

obiectiv

romantic

2

„Turma visurilor mele / Eu le pasc ca oi de aur” este:

enumerație

metaforă

personificare

anacolut

4

Tema „fortuna labilis” este prezentă în:

Impresionism

Umanism

Iluminism

Romantism

1

„Psalmii” arghezieni sunt în număr de:

șaisprezece

paisprezece

opt

șapte

4

Care din următoarele personaje are ticul verbal: „eu, care familia mea, de la patusopt în cameră”?

Cetățeanul turmentat

Farfuridi

Agamemnon Dandanache

Nae Cațavencu

4

Credem în educația gratuită și în dreptul la educație. Contact: [email protected]
2007-2018 invatasingur.ro